تبلیغات
خبرگزاری ورزشی ali0098

پنج بازی اخیر با بلکبرن

 • تاریخ : شنبه 24 اردیبهشت 1390
 • موضوع :
 • نظرات

نتیجه ی پنج بازی اخر یونایتد با بلکبرن:

English Premier League (EPL) ‎(EPL)‎2010/11/27منچستریونایتد 7 - بلکبرن 1
 • رده بندی بازیکنان
 • گزارش بازی
 • بازی به بازی
 • پیش بازی
English Premier League (EPL) ‎(EPL)‎2010/4/11بلکبرن 0 - منچستریونایتد 0
 • رده بندی بازیکنان
 • گزارش بازی
 • بازی به بازی
 • پیش بازی
English Premier League (EPL) ‎(EPL)‎2009/10/31منچستریونایتد 2 - بلکبرن 0
 • رده بندی بازیکنان
 • گزارش بازی
 • بازی به بازی
 • پیش بازی
English Premier League (EPL) ‎(EPL)‎2009/2/21منچستریونایتد 2 - بلکبرن 1
 • رده بندی بازیکنان
 • گزارش بازی
 • بازی به بازی
 • پیش بازی
Carling Cup ‎(Carl)‎2008/12/3منچستریونایتد 5 - بلکبرن 3
 • رده بندی بازیکنان
 • گزارش بازی
 • بازی به بازی
 • پیش بازیادامه مطلب