تبلیغات
خبرگزاری ورزشی ali0098

بد باختیم

  • تاریخ : دوشنبه 2 آبان 1390
  • موضوع :
  • نظرات

من برگشتم آره ولی بعد از اینکه دیروز بدترین بعد ظهر عمرم را سپری کردم 

6تا خیلی بود

ولی

بازم زنده باد یونایتد وفرگی

ما این نتیجه را جبران میکنیم

اگه خدا بخواد منم دوباره شروع به نوشتن میکنمادامه مطلب